Predikoarkiv

Välkomna till predikoarkivet!
Precis som församlingen är arkivet under uppbyggnad och predikningar läggs ut allteftersom de spelas in. Varmt välkomna att också komma och lyssna på plats och fira gudstjänst med oss! För mer information se kalender. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105).

Kristi förklarings dag 2024, 1 årg. Matt 17:1-8
Oscar Wessman

6:e Sön. efter Trefaldighet 2024, 1 årg. Matt 5:20-26
Jonatan Ådahl

Apostladagen 2024, 1 årg. Luk 5:1-11
Oscar Wessman

3e sönd. efter Trefaldighet 2024, 1 årg. Luk 15:1-10
Oscar Wessman

2:a sönd. efter Trefaldighet 2024, 1 årg. Ps 62:2-6
Jonatan Ådahl

Pingstdagen 2024, 1 årg. Apg 2:1-11; Joh 14:23-29
Oscar Wessman

Bönsöndagen 2024, 1 årg. Jer 29:11-13
Jonatan Ådahl

4e sönd. i påsktid 2024, 1 årg. Joh 16:16-22
Oscar Wessman

2a sönd. i påsktid 2024, 1 årg. Jes 43:10-12; Joh:20:19-31
Jonatan Ådahl

Palmsöndagen 2024, 1 årg. Joh 12:1-16
Jonatan Ådahl

Midfastosöndagen 2024, 1 årg. Joh 6:1-15
Jonatan Ådahl

2a sönd. i fastan 2024, 1 årg. Matt 15:21-28
Oscar Wessman

Fastlagssöndagen 2024, 1 årg. Luk 18:31-43
Jonatan Ådahl

Septuagesima 2024, 1 årg. Matt 20:1-16
Oscar Wessman

2a sönd. efter Trettondedagen 2024, 1 årg. Joh 2:1-11
Jonatan Ådahl

3e Advent 2023, 1 årg. Jes 29:17-19
Jonatan Ådahl

1a Advent 2023, 1 årg. Matt 21:1-9
Oscar Wessman

Sönd. före Domsöndagen 2023, 3 årg. Sef 3:8-17
Jonatan Ådahl

Sönd. efter Alla helgons dag 2023, 3 årg. Luk 20:37-38
Oscar Wessman

20e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Matt 12:46-50
Jonatan Ådahl

Tacksägelsedagen 2023, 3 årg. Luk 19:37-40
Jonatan Ådahl

16e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Jes 51:12-16
Jonatan Ådahl

14e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Joh 11:49-52
Oscar Wessman

12e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. 1 Mos 3:17-19
Jonatan Ådahl

10e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Matt 11:20-24
Jonatan Ådahl

8e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Matt 7:13-14
Oscar Wessman

6e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Luk 9:51-62
Oscar Wessman

4e sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Luk 13:1-5
Jonatan Ådahl

2a sönd. efter Trefaldighet 2023, 3 årg. Joh 1:35-46
Oscar Wessman

Heliga Trefaldighets dag 2023, 3 årg. Joh 15:1-9
Oscar Wessman

Sönd. före Pingst 2023, 3 årg. 1 Kung 19:9-16
Jonatan Ådahl

5e sönd. i påsktiden 2023, 3 årg. Joh 17:9-17
Bengt Ådahl

3e sönd. i påsktiden 2023, 3 årg. Matt 9:36-38
Oscar Wessman

Påskdagen 2023, 3 årg. Jes 25.8-9
Jonatan Ådahl

Jungfru Marie Bebådelsedag 2023, 3 årg. Luk 1:46-55
Oscar Wessman

3e sönd. i fastan 2023, 3 årg. Joh 12:35-43
Jonatan Ådahl

1a sönd. i fastan 2023, 3 årg. Mark 14:32-42
Oscar Wessman

Sexagesima 2023, 3 årg. Joh 8:46-51
Jonatan Ådahl

4e sönd. efter Trettondedagen 2023, 3 årg. Matt 14:22-33
Oscar Wessman

2a sönd. efter Trettondedagen 2023, 3 årg. Joh 5:31-36
Jonatan Ådahl

4e sönd. i Advent 2022, 3 årg. Luk 1:39-45
Oscar Wessman

2a sönd. i Advent 2022, 3 årg. Luk 17:20-30
Jonatan Ådahl

Domssöndagen 2022, 2 årg. Matt 13:47-50
Jonatan Ådahl

Sönd. efter Alla helgons dag 2022, 2 årg. Joh 6:37-40
Oscar Wessman

19e sönd. efter Trefaldighet 2022, 2 årg. Joh 9:1-7, 24-39
Oscar Wessman

Tacksägelsedagen 2022, 2 årg. 1 Krön 16:7-12; Matt 15:29-31
Jonatan Ådahl

15e sönd. efter Trefaldighet 2022, 2 årg. Luk 10:38-42
Oscar Wessman

13e sönd. efter Trefaldighet 2022, 2 årg. Matt 5:38-48
Jonatan Ådahl

11e sönd. efter Trefaldighet 2022, 2 årg. Matt 21:28-32
Oscar Wessman

9e sönd. efter Trefaldighet 2022, 2 årg. Luk 12:42-48
Jonatan Ådahl

Apostladagen 2022, 2 årg. Matt 16:13-20
Oscar Wessman

Pingstdagen 2022, 2 årg. 1 Mos 11:1-9
Jonatan Ådahl

Bönsöndagen 2022, 2 årg. Luk 11:1-10
Oscar Wessman

4 sönd. i Påsktiden 2022, 2 årg. Job 19:25-27
Jonatan Ådahl

2 sönd. i Påsktiden 2022, 2 årg. Joh 21:1-14
Oscar Wessman

Påskdagen 2022 – 2 årg. Joh 20:1-10
Oscar Wessman

Långfredagen 2022 – 2 årg. Jes 53:3-7
Jonatan Ådahl

Jungfru Marie Bebådelsedag 2022 – 2 årg. Mika 5:2-4
Jonatan Ådahl

1a sön. i fastan 2022 – 2 årg. Matt 16:21-23
Oscar Wessman

Sexagesima/Reformationsdagen 2022 – 2 årg. Joh 7:40-52
Oscar Wessman