Vilka är vi?

Missionsprovinsen Skaraborg är en församlingsplantering i Skaraborg, med säte i Skara. Vi tillhör Missionsprovinsen, som är ett fritt, evangeliskt-lutherskt stift i svenskkyrklig tradition, med församlingar runt om i Sverige. Vår biskop och våra präster är vigda i apostolisk ordning, med uppgiften att förvalta sakramenten, predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund. Vi i församlingen bor runt om i Skaraborg och firar gudstjänster i Betaniakyrkan i Skara.

Varmt välkomna!