Vi tror

Den kristna tron har funnits i Sverige sedan 900-talet. Den tro som missionärerna hade med sig går tillbaka till Apostlarna och Jesus Kristus själv i det första århundradet, och har förts vidare in i våra dagar. Tron är något vi lever i och leds av, i glädje, sorg och allt. Tron ger ett hopp som aldrig sviker. Tron ger visshet om att alla våra synder är förlåtna. Jesus Kristus är den vi tror på. Honom hoppas vi på och väntar allt gott av. På grund av hans död finns förlåtelse för all vår synd. Och på grund av hans uppståndelse kan vi alla få leva i Guds härlighet, för evigt. Den tron vill vi hålla fast vid och föra vidare. För ett mer ingående studie, se Konkordieboken och Uppsala mötes beslut 1593, vilka vi bekänner oss till helt och fullt. Nedan följer några korta punkter av det mest centrala i vår tro:

Ordet

Att Bibeln är Guds Ord, helt tillförlitligt och ofelbart i allt det säger.

Treenigheten

Att det bara finns En Gud, och att denne ende Gud är tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande.

Fadern och Skapelsen

Att Gud Fadern skapat himmel och jord, alla människor och alla varelser och håller allt vid liv.

Sonen och Frälsningen

Att Gud Sonen, Jesus Kristus, blivit Människa genom Jungfru Maria. Att han levt det perfekta livet, dött för allas synd, uppstått för allas rättfärdighet, stigit upp till himlen och ska komma tillbaka för att döma alla människor. Ingen kommer till Fadern utom genom honom, men hos honom finns syndernas förlåtelse och evigt liv. Alla som är döpta till och tror på honom, kommer att få leva för evigt i Guds gemenskap.

Anden och Helgelsen

Att Gud den helige Ande, genom Ordet, ger människor tron på Jesus och så gör oss heliga. Att han bevarar oss och hela Kyrkan i den rätta tron. Att alla människor ska uppstå med sina kroppar när Jesus kommer tillbaka, och att alla som tror på Jesus, då slutgiltigt ska få evigt liv.

Bönen

Att Gud är mäktig att göra allt och ser och vet allt, och vill att alla människor ska komma till honom. Han vill att vi ska lita på att han är vår sanne Far, så att vi ber till honom så som älskade barn kommer till och ber sin käre far.

Dopet

Att Gud genom Dopet i vatten och Faderns, Sonens och den helige Andes namn, föder människor på nytt, ger oss del av gudomlig natur, vidare syndernas förlåtelse, tron och den helige Ande. Dopet är Guds löften om frälsning, personligt applicerade på just oss.

Bikten

Att Gud i bikten förlåter oss våra synder. Bikten är att leva som döpt, den är erkännande av synd och bön om förlåtelse, sedan mottagande av Herrens förlåtelse genom prästens tillsägelse. Bikten kan ske enskilt, eller tillsammans med församlingen i gudstjänsten. Allt vi fått i dopet får vi komma tillbaka till, och förnyas i bikten.

Nattvarden

Att Jesus i Nattvardens bröd och vin, ger sig själv, sin kropp, sitt blod, till oss att äta och dricka. Därmed ger han oss allt vad han gjort för oss genom sin offerdöd på korset och sin uppståndelse från de döda. Nämligen, syndernas förlåtelse, läkedom till kropp och själ, evigt liv och salighet.